15 Trygge minutter

Filmene under har en hel del nyttig informasjon omkring bruk av elektrisk energi og brannsikkerhet.

Filmene er ikke helt utdypende og det er en hel del problemstillinger som ikke er nevnt, for eksempel brann i stikkontakter.

Fokus er brannsikkerhet og de problemstillingene som går på fare for elektrisk sjokk eller “støt” er heller ikke nevnt noe større. Filmene inneholder vel allikevel mye nyttig og interessant stoff.

I filmen over så snakker man om “overslag”, men det man til dels viser er eksempler på “en ohmsk overgang” i lederkretsen som rett nok kan medføre varmgang.

Dårlig tilskrudde sikringer og koblingsklemmer kan gi en slik “ohmsk overgang” med varmgang som resultat. Det samme kan også skje i forbindelse med gamle skjøteledninger og stikkontakter.

I filmen over så nevner man at det er en god ide å montere inn et jordfeilvern. I moderne elektriske anlegg som er bygd etter NEK400:2014 så er det “påbudt” både å installere et overspenningsvern for hele installasjonen og et separat jordfeilvern for hver enkelt elektrisk kurs.

(Man bruker i praksis automatsikringer med innebygd jordfeilvern.)

Hvorvidt det er tillatt å montere slike downlights som vist i filmen over, i regi av ikke fagmann kan vel diskuteres. Her er i alle fall en link til DSB sin webside, som er formell “tolkningsmyndighet”.

Filmen over viser en “løst innkoblet” komfyrvakt. Ut i fra dagens regelverk så skal slike komfyrvakter være en del av den faste elektriske installasjonen slik at de ikke kan fjernes.