5 Sikre

“5 sikre for standard boligdokumentsjon” har blitt utrbeidet i et samarbeid mellom bransjeorganiasasjonen NELFO og myndighetsorganet DSB.

“5 sikre” inneholder blant annet et forenklet arbeidsunderlag for gjennomføring av risikovurdering av arbeidsutførelsen, i forbindelse med arbeidsutførelsen på et elektrisk anlegg.

DSB – 5 Sikre