Elektroteknisk grunnteori

For å lære “faget” så må vi først starte opp med litt teori.