Ohms lov

Ohms lov er kanskje den mest brukte “tekniske lovmessigheten” innenfor elektrofagområdet. Det er en helt grunnlegende regel å forstå for all planlegging, dimensjonering, måling og feilsøking av elektriske koblinger og elektrisk utstyr. Se vedlagt dokument for nærmere beskrivelse.

Ohms-lov