Grunnleggende om elsikkerhet

Dette avsnittet handler om noen grunnleggende problemstillinger i forhold til elsikkerhet.